Komplexné stavebné práce

REALIZÁCIE STAVIEB NA KĽÚČ

Naša stavebná spoločnosť je zameraná na poskytovanie kvalitných služieb v oblasti realizácie stavieb od jej základov  až po finálny interiérový dizajn. Reagujeme aj na najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Jednoducho povedané - pod jednou strechou môžete získať všetko od pozemku cez prípravy projektu až po kľúče od nového domu. O to všetko sa postará jeden generálny dodávateľ stavby, s ktorým komunikujete počas celého procesu realizácie. Stavba na kľúč pre vás znamená odbremenenie od samotnej výstavby. Šetrí vám čas, nepotrebujete žiadne odborné znalosti a navyše získate záruku na hotové dielo ako celok. Samozrejme je nevyhnutná vaša aktívna spoluúčasť.

REKONŠTRUKCIA = KOMPROMIS

Pri rekonštrukcii začíname s konzultáciou ohľadom rozsahu a spôsobu rekonštrukcie, ktorá je zadarmo. Z našej strany vám predložíme cenovú ponuku. Pokiaľ nebudete meniť v priebehu realizácie zadanie, je cena z našej ponuky konečná. Rekonštrukcie realizujeme aj ako komplet, vrátane búracích, kúrenárskych, maliarskych a elektrikárskych prác až po vydanie príslušných revíznych správ. Kvalita stavieb je daná viacerými faktormi a to samotnou ochotou investovať do stavieb, kvalitou samotného projektu a samozrejme kvalitou vykonaných prác. Kvalita vykonaných prác súvisí s vedomím, vedomosťami a poznatkami ľudí, korí ich realizujú. Čím viac disponujete vedomosťami, tým viac viete ovplyvniť kvalitu stavby.

INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ PRÁCE

Interiérové práce sú stavebné práce, týkajúce sa interiéru. Zahŕňajú v sebe napríklad osadenie zárubní dverí, hrubé elektroinštalačné  a inštalatérske práce, montáž rozvodu elektrického prúdu a vody, montáž rozvodov vykurovania domu, omietnutie interiéru, dokončovacie práce na elektroinštalácií, rozvodoch vody a tepla a dokončovacie všeobecné stavebné práce ( napr. montáž parapetných dosiek okien a podobne). Mnohé z týchto činností sa dajú robiť svojpomocne, no všetko, čo sa týka inštalácií vody, tepla a elektrorozvodov musíme prenechať odborníkom, aby tieto stavebné práce boli vykonané podľa platných noriem a nariadení. Na záver nám zostáva nainštalovať sanitu, lustre, pripojiť sa k vykurovacej jednotke, alebo tepelnému rozvodu, k zdroju pitnej vody, plynu, kanalizácií a podobne. Tiež musíme nainštalovať podlahové krytiny, nábytok a mnoho iného, čo vyúsťuje do vytúženého cieľa - nasťahovať sa do nového príbytku. Stavebné práce však týmto pre nás nekončia. Čaká nás vybudovanie oplotenia, prístupového chodníka k vchodovým dverám a množstvo iných činností, ktoré nám vytvoria to, čo budeme nazývať NAŠÍM DOMOVOM. 

EXTERIÉROVÉ PRÁCE

Sú dokončovacie záverečné práce akými sú vybudovanie oplotenia, prístupového chodníka k vchodovým dverám, oddychovej zóny, altánku poprípade ihriska a množstvo iného, ktoré nám vytvorí to, čo budeme nazývať DOMOV. Taktiež aj v tejto fáze je potrebná aktívna spolupráca s firmou, ktorá pre vás bude tvoriť váš domov. 

BÚRACIE PRÁCE

Búracie práce a demolácie sú základnou činnosťou firmy TEAM-builders s.r.o., ktorá na ne využíva najmä vlastné kapacity, stroje a náradia. Široká škála vybavenia našej spoločnosti poskytuje pevný základ pre strojné demolácie a kompletnú likvidáciu objektov, či ručné búranie konštrukcií.

Na prvý pohľad táto jednoduchá činnosť je pre nás nie vždy svojpomocne zvládnuteľnou záležitosťou. Každá prerábka bytu, bytového jadra alebo rekonštrukcia sa vždy začína búracími prácami. My sme tu nato, aby sme vám ušetrili starostí a problémi so zháňaním dopravných prostriedkov na odvoz odpadu a sutiny, jeho nakládku a vybavovanie miesta, kde starý materiál odviesť alebo ako ho ekologicky zlikvidovať. Naša mechanizácia a skúsenosti našich pracovníkov si s podobnými prácami poradia hravo. Likvidáciu starého materiálu a stavebnej sute dokážeme zabezpečiť v súlade so zákonmi o likvidácii odpadov. Jednako pri náklade materiálu vykonávame jeho čiastočné triedenie a to podľa spôsobov likvidácie alebo prípadného jeho ďalšieho využitia teda recyklácie a odpadu, ktorý bude vyvezený na smetisko alebo kompostárne. Každému je známe, že v minulosti sa ako strešná krytina používali výrobky z eternitu a iných podobných zdraviu škodlivých materiálov z likvidáciou, ktorých by ste určite mali problém. Pri búracích prácach využívame rôzne mechanizačné a strojové prostriedky k tomu špeciálne určené a tak úplnú likvidáciu starej stavby zvládneme v krátkom čase. Stavebný pozemok vyčistíme a upraceme - vlastne pripravíme ho k ďalšej stavebnej činnosti. Okrem toho sa zaoberáme i čiastočnými búracími a sanačnými prácami pred čiastočnými rekonštrukciami a prácu dokážeme vykonať veľmi šetrne s ohľadom na neporušenie časti stavby, ktoré sa nebudú rekonštruovať. Vymontujeme a zlikvidujeme i staré okná a dvere, keramické a drevené obklady alebo dlažbu a iné podlahové krytiny prípadne staré elektrické rozvody.

Špecializujeme sa aj na ručné búracie práce (keď stavebná situácia vyžaduje nebúrať strojovo alebo mechanizmami). Rezanie do panelu, tehly s odsávaním, vyrezanie starých železných zárubní, vyrezanie nových otvorov v paneláku pre dvere, okná a zväčšovanie otvorov. Rezanie betónu, jadrové vŕtanie otvorov do železobetónu, rezanie železobetónu diamantovou technikou a chemické kotvenie, pílenie, frézovanie liatych  a antistatických podláh.

Taktiež búranie spevnených plôch a komunikácií, obytných domov, priemyselných budov a hál, spolu s recykláciou a odvozu stavebného odpadu(stavebnej sute).