O nás

TEAM-builders s.r.o. – Stavebná firma

Sme spoločnosť, ktorá ponúka zákazníkovi možnosť komplexného riešenia pre jeho stavebné zámery. Vieme investorovi ponúknuť služby od vypracovania všetkých stupňov projektovej dokumentácie cez zabezpečenie inžinieringu až po samotnú realizáciu stavby. Ku každej zákazke pristupujeme individuálne a snažíme sa o zhmotnenie predstáv investora.

O stavbu sa stará konateľ našej firmy, je stále k dispozícii pre konzultácie a operatívne zmeny na stavbe. Je pre nás samozrejmosťou poskytovať poradenstvo pred i počas výstavby.

 

Počas realizácie každej výstavby prebiehajú kontrolné dni za účasti zástupcov- konateľa firmy, Vás a stavebného dozora (Váš odborný zástupca) prípadne projektanta. Slúžia na kontrolu vykonaných prác, doriešenie detailov, riešenie Vašich nových požiadaviek. Počas celej realizácie na stavbe udržujeme maximálny poriadok a čistotu na stavenisku.

Pri ukončení stavby podpisujeme odovzdávací protokol s kompletnou fotodokumentáciou výstavby. Zabezpečujeme celú administratívu potrebnú pre výstavbu.

Zrealizujeme tiež rôzne rekonštrukcie domov, interiérov, fasád a všetky druhy vonkajších stavebných úprav.

Spolupracujeme:
www.dobryrozpocet.sk