HILTI DX-36 Vsadzovací prístroj

Katalogóve číslo: TB-127

1 - 6 dní 9,00 €
7 - viac dní 8,50 €
kaucia 125,00 €

HILTI DX-36
Vsadzovací prístroj
Prístroj slúži profesionálnemu používateľovi na vsadzovanie klincov, čapov/kolíkov a kombinovaných prvkov do betónu, ocele a vápenno-pieskovej tehly.
Prístroj sa používa len s ručným vedením.