Bosch C3 6V/12V

Katalogóve číslo: TB-129

1 - 6 dní 4,00 €
7 - viac dní 3,50 €
kaucia 35,00 €

Bosch C3 6V/12V
 

Nabíjačka s pamäťou

Bosch C3 disponuje praktickou funkciou pamäte, ktorú oceníte vždy, keď dôjde k odpojeniu prúdových káblov od akumulátoru alebo pri odpojení nabíjačky od napájania. Nabíjačka si v pamäti uchová dáta z posledného nabíjania v príslušnom režime.
 

Bezpečné použitie

Vďaka ochrane pred skratom sa nebudete musieť báť poškodenia nabíjačky alebo elektroniky vášho vozidla. Pokiaľ nie sú svorky nabíjačky zapojené na póloch akumulátoru alebo ak sú zapojené nesprávne, napätie sa na ne vôbec nedostane.