Referencie

 1. Predajňa SOLODOOR - Bratislava 2019
 2. Bory mall ORANGE - 2019
 3. BILLA Ilava - 2019
 4. BILLA - Bratislava
 5. Šoporňa - prístavba domčeka 2019
 6. Rodinný dom - Kalinkovo 2019
 7. Opravy chodieb - bytovka 2019
 8. Oprava pivničného priestoru 2019
 9. Oprava vstupného priestoru 2019
 10. Oprava bytovky - schodisko 2019
 11. Dunajská Lužná - Terasa 2019
 12. Námestovo Marec 2019
 13. Námestovo 2018
 14. Námestovo 2018 - Rozsiahla rekonštrukcia bytu
 15. Dunajská Lužná 2018
 16. Bratislava 2018 - Rozsiahla rekonštrukcia bytov
 17. Senec 2018 - zateplenie rodinného domu
 18. Bratislava 2018 - Magnetická stierka a tabuľový náter
 19. Bratislava 2018 - Latexové umývateľné nátery
 20. QUINTILES - Budapešť 2018
 21. Rekonštrukcia kancelárskych priestorov - Bratislava 2017
 22. Čiastočná rekonštrukcia rodinného domu - BA ( 2017)
 23. Rekonštrukcia obchodných priestorov - BA (2017)
 24. POLUS - QUINTILES (Bratislava) - Rekonštrukcia
 25. Rekonštrukcia kancelárskych priestorov - v okolí BA (2017)
 26. Rekonštrukcia interiéru kancelárskych priestorov - Nitra (2017)
 27. Hotel DANUBE (Bratislava) - Oprava fasády Átria
 28. Rodinný dom (Stúpava) - kompletná rekonštrukcia
 29. Hotel DANUBE (Bratislava) - Podzemné garáže
 30. Hotel DANUBE (Bratislava) - Rezanie ŽB nosníkov a realizácia predelu 6.NP
 31. RED BRIDGE (Bratislava) - kancelárske priestory TECHO
 32. New Gardens III. (Bratislava) - Montáž SDK na novostavbe bytového komplexu
 33. Poisťovňa NN (Bratislava) - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov
 34. Hotel Four Seasons (Praha) - Sadrokartonárske práce
 35. ESET - Rekonštrukcia troch podlaží v Aupark TOWER