Referencie

 1. Predajňa SOLODOOR - Bratislava 2019
 2. BILLA - TRNAVA 2019
 3. Bory mall ORANGE - 2019
 4. BILLA Ilava - 2019
 5. BILLA - Bratislava
 6. Šoporňa - prístavba domčeka 2019
 7. Rodinný dom - Kalinkovo 2019
 8. Opravy chodieb - bytovka 2019
 9. Oprava pivničného priestoru 2019
 10. Oprava vstupného priestoru 2019
 11. Oprava bytovky - schodisko 2019
 12. Dunajská Lužná - Terasa 2019
 13. Námestovo Marec 2019
 14. Námestovo 2018
 15. Námestovo 2018 - Rozsiahla rekonštrukcia bytu
 16. Dunajská Lužná 2018
 17. Bratislava 2018 - Rozsiahla rekonštrukcia bytov
 18. Senec 2018 - zateplenie rodinného domu
 19. Bratislava 2018 - Magnetická stierka a tabuľový náter
 20. Bratislava 2018 - Latexové umývateľné nátery
 21. QUINTILES - Budapešť 2018
 22. Rekonštrukcia kancelárskych priestorov - Bratislava 2017
 23. Čiastočná rekonštrukcia rodinného domu - BA ( 2017)
 24. Rekonštrukcia obchodných priestorov - BA (2017)
 25. POLUS - QUINTILES (Bratislava) - Rekonštrukcia
 26. Rekonštrukcia kancelárskych priestorov - v okolí BA (2017)
 27. Rekonštrukcia interiéru kancelárskych priestorov - Nitra (2017)
 28. Hotel DANUBE (Bratislava) - Oprava fasády Átria
 29. Rodinný dom (Stúpava) - kompletná rekonštrukcia
 30. Hotel DANUBE (Bratislava) - Podzemné garáže
 31. Hotel DANUBE (Bratislava) - Rezanie ŽB nosníkov a realizácia predelu 6.NP
 32. RED BRIDGE (Bratislava) - kancelárske priestory TECHO
 33. New Gardens III. (Bratislava) - Montáž SDK na novostavbe bytového komplexu
 34. Poisťovňa NN (Bratislava) - Rekonštrukcia kancelárskych priestorov
 35. Hotel Four Seasons (Praha) - Sadrokartonárske práce
 36. ESET - Rekonštrukcia troch podlaží v Aupark TOWER